Glade sunde medarbejdere er guld værd!

Sund levevis betyder større effektivitet, færre sygedage og mere dynamik i hverdagen.

Det er den kendsgerning vi på Institut for Sundhed og Livskvalitet glæder os over sammen med virksomhedens ledelse hver gang vi når frem til målet.

Og målet er enkelt: at skabe grobund for positiv udvikling hos deres medarbejdere og dermed en sund og produktiv kultur i virksomheden.