Det hele menneske

Den danske regering har sat fokus på livsstilsproblemerne med planen “Sund hele livet”. World Health Organisation peger på at 70% af de samlede sygehusudgifter i år 2020 vil gå til at behandle sygdomme relateret til f.eks. rygning og fedme – og derfor lægger regeringen op til at styrket sundheden i deres folkesundhedsprogram 1999-2008, samt ”Sund hele livet” de nationale mål og strategier for folkesundheden år 2002 – 2010 bl.a. ved at inddrage danske virksomheder og institutioner som medansvarlige.

På Institut for Sundhed og Livskvalitet hilser vi initiativet velkomme. Personlig og individuel læring og tankevirksomhed spiller ligeledes en afgørende rolle for øget livskvalitet. og selvopfattelse. Vi er med andre ord meget bevidste om de værdier, der har betydning for dig, din familie og din arbejdsplads.

Fedme er nok det mest synlige livsstilsproblem af alle. De fleste mennsker sætter lighedstegn mellem overvægtige personer og passivitet, usund levevis og tegn på et lavere selvværd. Fordommene fastholder personen i et negativt billede af sig selv, som det er meget svært at bryde. En ond cirkel. Det er her vi på Institut for Sundhed og Livskvalitet sætter ind.